Λεωφόρος Κηφισίας 18 - Αμπελόκηποι (0030) 2107782508   info@s-karagiannis.gr
Δυναμικό Υπερηχοκαρδιογράφημα | Stress Echo

Ιατρικά περιοδικά

1. S.E. Karagiannis, J. Rassias, G. Theodorakis. Cardiac resynchronization therapy: the role of optimal echocardiographic assessment. Kardiologiki Gnomi, June 2010.

2. Feringa HH, Vidakovic R, Karagiannis SE, Dunkelgrun M, Elhendy A, Boersma E, van Sambeek MR, Noordzij PG, Bax JJ, Poldermans D. Impaired glucose regulation, elevated glycated haemoglobin and cardiac ischaemic events in vascular surgery patients. Diabet Med. 2008 Mar;25(3):314-9.

3. Feringa HH, Bax JJ, Karagiannis SE, Noordzij P, van Domburg R, Klein J, Poldermans D. Elderly patients undergoing major vascular surgery: Risk factors and medication associated with risk reduction. Arch Gerontol Geriatr. 2008 Jan 3.

4. Vidakovic R, Feringa HH, Kuiper RJ, Karagiannis SE, Schouten O, Dunkelgrun M, Hoeks SE, Bom N, Bax JJ, Neskovic AN, Poldermans D. Comparison with computed tomography of two ultrasound devices for diagnosis of abdominal aortic aneurysm. Am J Cardiol. 2007 Dec 15;100(12):1786-91.

5. Feringa HH, Bax JJ, Hoeks S, van Waning VH, Elhendy A, Karagiannis S, Vidakovic R, Schouten O, Boersma E, Poldermans D. A prognostic risk index for long-term mortality in patients with peripheral arterial disease.Arch Intern Med. 2007 Dec 10;167(22):2482-9.

6. Feringa HH, Vidakovic R, Karagiannis SE, de Jonge R, Lindemans J, Goei D, Schouten O, Bax JJ, Poldermans D. Baseline natriuretic peptide levels in relation to myocardial ischemia, troponin T release and heart rate variability in patients undergoing major vascular surgery. Coron Artery Dis. 2007 Dec;18(8):645-51.

7. Karagiannis SE, Feringa HH, Elhendy A, van Domburg R, Chonchol M, Vidakovic R, Bax JJ, Karatasakis G, Athanasopoulos G, Cokkinos DV, Poldermans D. Prognostic significance of renal function in patients undergoing dobutamine stress echocardiography. Nephrol Dial Transplant. 2008 Feb;23(2):601-7.

8. Feringa HH, Karagiannis SE, Vidakovic R, Elhendy A, Schouten O, Boersma E, Bax JJ, Poldermans D. Glycemic control, lipid-lowering treatment, and prognosis in diabetic patients with peripheral atherosclerotic disease. Ann Vasc Surg. 2007 Nov;21(6):780-9.

9. Feringa HH, Karagiannis S, Vidakovic R, Noordzij PG, Brugts JJ, Schouten O, van Sambeek MR, Bax JJ, Poldermans D. Comparison of the incidences of cardiac arrhythmias, myocardial ischemia, and cardiac events in patients treated with endovascular versus open surgical repair of abdominal aortic aneurysms. Am J Cardiol. 2007 Nov 1;100(9):1479-84.

10. Feringa HH, Schouten O, Karagiannis SE, Brugts J, Elhendy A, Boersma E, Vidakovic R, van Sambeek MR, Noordzij PG, Bax JJ, Poldermans D. Intensity of statin therapy in relation to myocardial ischemia, troponin T release, and clinical cardiac outcome in patients undergoing major vascular surgery. J Am Coll Cardiol. 2007 Oct 23;50(17):1649-56.

11. Feringa HH, Karagiannis SE, Vidakovic R, Elhendy A, ten Cate FJ, Noordzij PG, van Domburg RT, Bax JJ, Poldermans D. The prevalence and prognosis of unrecognized myocardial infarction and silent myocardial ischemia in patients undergoing major vascular surgery. Coron Artery Dis. 2007 Nov;18(7):571-6.

12. Feringa HH, Hendriks JM, Karagiannis S, Schouten O, Vidakovic R, van Sambeek MR, Klein J, Noordzij P, Bax JJ, Poldermans D. Carotid artery stenting versus endarterectomy in relation to perioperative myocardial ischemia, troponin T release and major cardiac events. Coron Artery Dis. 2007 Sep;18(6):483-7.

13. Karatasakis G, Leontiadis E, Papadakis E, Koutsogiannis N, Athanassopoulos G, Spargias K, Poldermans D, Karagiannis SE, Cokkinos DV. Transthoracic Doppler echocardiography assessment of left anterior descending artery flow in patients with previous anterior myocardial infarction. Eur J Echocardiogr. 2008 May;9(3):363-7.

14. Manginas A., S.E. Karagiannis, G. Karatasakis, A. Papalois, A. Papalambrou, P. Daphnomili, L. Kaklamanis, L. Khaldi, D.V. Cokkinos. Coronary sinus stent implantation improves acute ischaemic mitral valve regurgitation; an experimental safety and efficacy study. EuroInterv.2007;3:1-00

15. Karagiannis SE, Feringa HH, Vidakovic R, van Domburg R, Schouten O, Bax JJ, Karatasakis G, Cokkinos DV, Poldermans D. Value of myocardial viability estimation using dobutamine stress echocardiography in assessing risk preoperatively before noncardiac vascular surgery in patients with left ventricular ejection fraction <35%. Am J Cardiol. 2007 Jun 1;99(11):1555-9.

16. Karagiannis SE, Roelandt J, Qazi M, Krishnan S, Feringa HH, Vidakovic R, Karatasakis G, Cokkinos DV, Poldermans D. Automated coupled-contour and robust myocardium tracking in stress echocardiography. Eur J Echocardiogr. 2007 Dec;8(6):431-7.

17. Feringa HH, Elhendy A, Karagiannis SE, Noordzij PG, Dunkelgrun M, Schouten O, Vidakovic R, van Domburg RT, Bax JJ, Poldermans D. Improving risk assessment with cardiac testing in peripheral arterial disease. Am J Med. 2007 Jun;120(6):531-8.

18. Feringa HH, Karagiannis SE, Schouten O, Vidakovic R, van Waning VH, Boersma E, Welten G, Bax JJ, Poldermans D. Prognostic significance of declining ankle-brachial index values in patients with suspected or known peripheral arterial disease. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007 Aug;34(2):206-13.

19. Feringa HH, Karagiannis SE, Chonchol M, Vidakovic R, Noordzij PG, Elhendy A, van Domburg RT, Welten G, Schouten O, Bax JJ, Berl T, Poldermans D. Lower progression rate of end-stage renal disease in patients with peripheral arterial disease using statins or Angiotensin-converting enzyme inhibitors. J Am Soc Nephrol. 2007 Jun;18(6):1872-9.

20. Dunkelgrun M, Hoeks SE, Elhendy A, van Domburg RT, Bax JJ, Noordzij PG, Feringa HH, Vidakovic R, Karagiannis SE, Schouten O, Poldermans D. Significance of hypotensive response during dobutamine stress echocardiography. Int J Cardiol. 2008 Apr 25;125(3):358-63.

21. Karagiannis SE, Elhendy A, Feringa HH, van Domburg R, Bax JJ, Vidakovic R, Cokkinos DV, Poldermans D. The long prognostic value of wall motion abnormalities during the recovery phase of dobutamine stress echocardiography after receiving acute beta-blockade. Coron Artery Dis. 2007 May;18(3):187-92.

22. Feringa HH, Karagiannis SE, van Waning VH, Boersma E, Schouten O, Bax JJ, Poldermans D. The effect of intensified lipid-lowering therapy on long-term prognosis in patients with peripheral arterial disease. J Vasc Surg. 2007 May;45(5):936-43.

23. Karagiannis SE, Feringa HH, Bax JJ, Elhendy A, Dunkelgrun M, Vidakovic R, Hoeks SE, van Domburg R, Valhema R, Cokkinos DV, Poldermans D. Myocardial viability estimation during the recovery phase of stress echocardiography after acute beta-blocker administration. Eur J Heart Fail. 2007 Apr;9(4):403-8.

24. Poldermans D, Glazes R, Karagiannis S, Wernsing M, Kaczor J, Chiang YT, Yen J, Gamboa R, Fomina I. Tolerability and blood pressure-lowering efficacy of the combination of amlodipine plus valsartan compared with lisinopril plus hydrochlorothiazide in adult patients with stage 2 hypertension. Clin Ther. 2007 Feb;29(2):279-89.

25. Feringa HH, Bax JJ, de Jonge R, Elhendy A, van Domburg RT, Dunkelgrun M, Schouten O, Karagiannis SE, Vidakovic R, Poldermans D. Impact of glomerular filtration rate on minor troponin T elevations for risk assessment in patients undergoing operation for abdominal aortic aneurysm or lower extremity arterial obstruction. Am J Cardiol. 2006 Dec 1;98(11):1515-8.

26. Karagiannis SE, Karatasakis G, Spargias K, Louka L, Poldermans D, Cokkinos DV. Intermittent acute aortic valve regurgitation: a case report of a prosthetic valve dysfunction. Eur J Echocardiogr. 2008 Mar;9(2):291-3.

27. Vidakovic R, Schouten O, Feringa HH, Dunkelgrun M, Karagiannis SE, Merks E, Bosch J, Bom N, Neskovic AN, Bax JJ, Poldermans D. Abdominal aortic aneurysm screening using non-imaging hand-held ultrasound volume scanner – a pilot study. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2006 Dec;32(6):615-9.

28. Feringa HH, Schouten O, Dunkelgrun M, Bax JJ, Boersma E, Elhendy A, de Jonge R, Karagiannis SE, Vidakovic R, Poldermans D. Plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide as long-term prognostic marker after major vascular surgery. Heart. 2007 Feb;93(2):226-31.

29. Karagiannis SE, Maounis T, Athanassopoulos GD, Karatasakis GT, Hatzigeorgiou GH, Papadopoulos K, Leontiadis E, Cokkinos DV. Cardiac resynchronization therapy decreases the mitral coaptation point displacement in heart failure patients. Hellenic J Cardiol. 2006 Jul-Aug;47(4):198-205.

30. Spargias K, Adreanides E, Giamouzis G, Karagiannis S, Gouziouta A, Manginas A, Voudris V, Pavlides G, Cokkinos DV. Iloprost for prevention of contrast-mediated nephropathy in high-risk patients undergoing a coronary procedure. Results of a randomized pilot study. Eur J Clin Pharmacol. 2006 Aug;62(8):589-95.

31. Feringa HH, Elhendy A, Bax JJ, Boersma E, de Jonge R, Schouten O, Karagiannis SE, Schinkel AF, Lindemans J, Poldermans D. Baseline plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide is associated with the extent of stress-induced myocardial ischemia during dobutamine stress echocardiography. Coron Artery Dis. 2006 May;17(3):255-9.

32. Karagiannis SE, Bax JJ, Elhendy A, Feringa HH, Cokkinos DV, van Domburg R, Simoons M, Poldermans D. Enhanced sensitivity of dobutamine stress echocardiography by observing wall motion abnormalities during the recovery phase after acute beta-blocker administration. Am J Cardiol. 2006 Feb 15;97(4):462-5.

33. Mavrogeni S, Spargias K, Karagiannis S, Kariofilis P, Cokkinos DD, Douskou M, Cokkinos DV. Anomalous origin of right coronary artery: magnetic resonance angiography and viability study. Int J Cardiol. 2006 May 10;109(2):195-200.

34. Karagiannis SE, Karatasakis GT, Koutsogiannis N, Athanasopoulos GD, Cokkinos DV. Increased distance between mitral valve coaptation point and mitral annular plane: significance and correlations in patients with heart failure. Heart. 2003 Oct;89(10):1174-8.

35. S.E. Karagiannis, E.Karagiannis, I.Bozovitis The use of Color Kinesis in Dobutamine Stress Echocardiography. Hellenic J Cardiol 2000; 41:241-249

healthcare-plus-logo

Το λογότυπο είναι κατοχυρωμένο στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας.

Follow us

facebook twitter linkedin

Επικοινωνία

Στέφανος Η. Καραγιάννης
Λεωφόρος Κηφισίας 18, Αμπελόκηποι 
TK 11526, Αθήνα
Τηλ.: (0030) 2107782508 –       (0030) 6944290429
Fax.: (0030) 2107792983

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας:

Πιστοποίηση ISO 9001

91892614gm5

Το ιατρείο μας είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και διαθέτει εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο ακολουθώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Call Now ButtonΚαλέστε μας σήμερα