Υπεύθυνη: Φωτεινή Λαζαριώτη MD

Νεογνών,βρεφών,παίδων

 • Υπερηχογράφημα Κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα Οισοφάγου και στομάχου για γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και πυλωρική στένωση
 • Υπερηχογράφημα εντέρου για σκωληκοειδίτιδα και συγγενές μεγάκολο
 • Υπερηχογράφημα Νεφρών, Ουρητήρων, Κύστεως
 • Υπερηχογράφημα Τραχήλου
 • Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς αδένα
 • Υπερηχογράφημα Έσω γεννητικών οργάνων
 • Υπερηχογράφημα Θώρακος
 • Υπερηχογράφημα Μαλακών μορίων
 • Υπερηχογράφημα Οσχέου
 • Έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία οργάνων και αγγείων (triplex)

Ενηλίκων

 • Υπερηχογράφημα Κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα Νεφρών, Ουρητήρων, Κύστεως
 • Υπερηχογράφημα Προστάτου
 • Υπερηχογράφημα Τραχήλου
 • Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς αδένα
 • Υπερηχογράφημα Έσω γεννητικών οργάνων
 • Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων
 • Υπερηχογράφημα οσχέου
 • Έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία οργάνων και αγγείων (triplex)

Παρακεντήσεις και αναρροφητικές βιοψίες με λεπτή βελόνα

Παρακεντήσεις θυρεοειδούς, σιελογόνων αδένων, μαλακών μορίων, λεμφαδένων