Υπεύθυνος: Φιλοποίμην Πετρόπουλος MD

Στα τμήματα του εργαστηρίου, διενεργούνται οι παρακάτω κατηγορίες εξετάσεων:

 • Αιματολογικές εξετάσεις
 • Βιοχημικές εξετάσεις
 • Ορμονολογικές – Ενδοκρινολογικές εξετάσεις
 • Ορολογικές εξετάσεις
 • Καλλιέργειες
 • Ανοσολογικές εξετάσεις
 • Εξετάσεις Πηκτικότητας
 • Αντισώματα
 • Ανοσοσφαιρίνες – Ειδικές Πρωτεΐνες
 • Ηλεκτροφορήσεις
 • Νεοπλασματικοί – Καρκινικοί δείκτες
 • Διαβήτης
 • Οστεοπόρωση
 • Επίπεδα φαρμάκων

Προτείνονται οι παρακάτω εξετάσεις.

Καρδιολογικό Πακέτο Άντρες Άντρες >40 ετών Γυναίκες Οστεοπόρωση
Γενική αίματος Γενική αίματος Γενική αίματος Γενική αίματος Ασβέστιο ορού
CRP ΤΚΕ ΤΚΕ ΤΚΕ Φώσφορος ορού
Σάκχαρο Σάκχαρο Σάκχαρο Σάκχαρο ALP
Ουρία Ουρία Ουρία Ουρία Παραθορμόνη
Κρεατινίνη Κρεατινίνη Κρεατινίνη Κρεατινίνη Οστεοκαλσίνη
Ουρικό οξύ Ουρικό οξύ Ουρικό οξύ Ουρικό οξύ Βιταμίνη D
Χοληστερόλη Χοληστερίνη Χοληστερίνη Χοληστερίνη Ασβέστιο ούρων 24h
Τριγλυκερίδια Τριγλυκερίδια Τριγλυκερίδια Τριγλυκερίδια TSH
HDL HDL HDL HDL
LDL LDL LDL LDL
SGOT SGOT SGOT SGOT
SGPT SGPT SGPT SGPT
γ-GT γ-GT γ-GT γ-GT
Γλυκοζιλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1C) Γενική ούρων PSA Σίδηρος
CPK Γενική ούρων Φερριτίνη
NT-pro BNP Γενική ούρων
Γενική ούρων