«Ηχοκαρδιογραφία Doppler»
Ηλίας Καραγιάννης – Β. Τόλης
Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας 1990

«Σύγχρονα θέματα Υπερηχοκαρδιογραφίας» Τόμος Α΄
Ηλίας Καραγιάννης
Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας 1994

«Σύγχρονα θέματα Υπερηχοκαρδιογραφίας» Τόμος Β΄
Ηλίας Καραγιάννης
Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας 1996

Clinical Stress Echocardiography
Stefanos E. Karagiannis
2007, ISBN: 978-960-930128-2